• " En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: " MattheĆ¼s 27 : 45 en 46
  • " Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, " Jesaja 50 : 10

Meer over Agenda

Agenda

Aanvang 19:45 uur

lees meer
Kerstfolderactie
23 dec2017

De gebruikelijke kerstfolderactie zal dit jaar op D.V. 23 december plaats vinden.

lees meer
OIiebollen ophalen
29 dec2017

Ophalen van de bestelde oliebollen

lees meer
Mannenvereniging
08 jan2018

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Ochtend en avondvergadering Bijbelstudie 7   Schild des geloofs

lees meer

Ds. P.D.J. Buijs "Crisis in het geloofsleven" Aanvang 19:45 uur

lees meer

1 x per maand op woensdagmiddag Inloop om 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur

lees meer
Bijbellezing
18 jan2018

Bijbellezing Ds. A. Kos Aanvang 20 :00 uur

lees meer
Mannenvereniging
22 jan2018

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Ochtend en avondvergadering Bijbelstudie 8   Helm der zaligheid

lees meer
Bijbellezing
01 feb2018

Bijbellezing Ds. A. Kos Aanvang 20 :00 uur

lees meer

Stamppotmaaltijd voor de hele gemeente t. b. v. opleiding predikanten HHK. Opgave bij Nelleke de Waard  489755...

lees meer
Mannenvereniging
05 feb2018

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie met verkooptafel en collecte...

lees meer

Prof. Dr. A. Baars "Prediking in de crisis" Aanvang 19:45 uur

lees meer

1 x per maand op woensdagmiddag Inloop om 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur

lees meer
Bijbellezing
15 feb2018

Bijbellezing Ds. A. Kos Aanvang 20 :00 uur

lees meer
Mannenvereniging
19 feb2018

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Ochtend en avondvergadering Bijbelstudie 9   Zwaard des Geestes

lees meer

20:00 uur: Bezinningsavond H.A.

lees meer
Mannenvereniging
05 mrt2018

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Dhr. H. van Groningen-- "Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente" Aanvang: 19:45 uur

lees meer

Gezamenlijke ochtendvergadering Bijbelstudie 10  Hoe te strijden

lees meer
Mannenvereniging
19 mrt2018

Aanvang 19:45 uur

lees meer

1 x per maand op woensdagmiddag Inloop om 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur

lees meer
Bijbellezing
22 mrt2018

Bijbellezing Ds. A. Kos Aanvang 20 :00 uur

lees meer

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

lees meer

Ochtend en avondvergadering Bijbelstudie 11  De overwinning

lees meer

1 x per maand op woensdagmiddag Inloop om 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur

lees meer

Gezamenlijke afsluitavond

lees meer

nadere informatie volgt

lees meer

20:00 uur: Bezinningsavond H.A.

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: