• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

Agenda

Verkoop collectebonnen

lees meer

Verkoop collectebonnen is van 19.00 uur t/m 20.00 uur in de Rehobôthkerk.

lees meer

Verkoop collectebonnen is van 19.00 uur t/m 20.00 uur in de Rehobôthkerk.

lees meer

Verkoop collectebonnen is van 19.00 uur t/m 20.00 uur in de Rehobôthkerk.

lees meer

Openings ochtend Bijbelstudie 1

lees meer
Startdag jeugd
29 sep2018

We hopen de startdag dit jaar te houden op DV zaterdag 29 september.

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: