• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Agenda

Cursus Geestelijke Vorming

Dhr. H. van Groningen-- "Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente" Aanvang: 19:45 uur

08 mrt2018

Dhr. H. van Groningen--

"Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente"

Aanvang: 19:45 uur

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: