• " En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter zijde, en een aan Zijn linker zijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: " Markus 15 : 27 en 28
  • " Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. " 1 Johannes 3 : 1 en 2

Meer over Agenda

Cursus Geestelijke Vorming

Dhr. H. van Groningen-- "Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente" Aanvang: 19:45 uur

08 mrt2018

Dhr. H. van Groningen--

"Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente"

Aanvang: 19:45 uur

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: