• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
  • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Agenda

Cursus Geestelijke Vorming

Dhr. H. van Groningen-- "Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente" Aanvang: 19:45 uur

08 mrt2018

Dhr. H. van Groningen--

"Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente"

Aanvang: 19:45 uur

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: