• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Agenda

Cursus Geestelijke Vorming

Ds. P. den Ouden "U dan die gelooft is Hij dierbaar" Aanvang 19:45 uur 

23 nov2017

Ds. P. den Ouden

"U dan die gelooft is Hij dierbaar"

Aanvang 19:45 uur 

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: