• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

Cursus Geestelijke Vorming

Ds. P. den Ouden "U dan die gelooft is Hij dierbaar" Aanvang 19:45 uur 

23 nov2017

Ds. P. den Ouden

"U dan die gelooft is Hij dierbaar"

Aanvang 19:45 uur 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: