• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Agenda

Cursus Geestelijke Vorming

Prof. Dr. A. Baars "Prediking in de crisis" Aanvang 19:45 uur

08 feb2018

Prof. Dr. A. Baars

"Prediking in de crisis"

Aanvang 19:45 uur

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: