• " Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt " 2 Timothëus 2 : 8a
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe " Johannes 3 : 16

Meer over Agenda

Kerstfolderactie

De gebruikelijke kerstfolderactie zal dit jaar op D.V. 23 december plaats vinden.

23 dec2017

Zoals u/jij weet worden dan huis-aan-huis in heel Middelharnis en Sommelsdijk kerstfolders verspreid met daarop een korte uitleg van de kerstboodschap en een uitnodiging om één van de kerkdiensten in een kerk bij te wonen.

We doen dit in samenwerking met de PKN Sommelsdijk, PKN Middelharnis en de CGK Middelharnis. We hopen 9:30 uur te verzamelen in de Rehobôthkerk en daar de wijken te verdelen. Vele handen maken licht werk en we hopen dus velen van jullie te zien om mee te helpen om uw/jouw naaste het evangelie door te geven.

Hartelijke groet namens de EVC;

Liesbeth, Harold, Pieter, Daniël, Frans en Herma

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: