• " Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt " 2 Timothëus 2 : 8a
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe " Johannes 3 : 16

Meer over Agenda

20:00: Lidmatenkring

Aanvang 20:00 uur De aanvangstijd bleek voor verschillende deelnemers wat aan de vroege kant; daarom beginnen we voortaan om 20:00 uur en eindigen uiterlijk 21:15 uur.

22 nov2017

Om de twee weken op woensdagavond.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: