• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

20:00: Lidmatenkring

Aanvang 20:00 uur De aanvangstijd bleek voor verschillende deelnemers wat aan de vroege kant; daarom beginnen we voortaan om 20:00 uur en eindigen uiterlijk 21:15 uur.

22 nov2017

Om de twee weken op woensdagavond.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: