• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

Mannenvereniging en vrouwenvereniging

Aanvang 19:45 uur

19 dec2017
  • 19 december 2017 is er een gezamenlijke verenigingsavond met de vrouwen vereniging om het kerstfeest te gedenken. Dhr. J. de Geus hoopt dan een inleiding te verzorgen.
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: