• " En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter zijde, en een aan Zijn linker zijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: " Markus 15 : 27 en 28
  • " Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. " 1 Johannes 3 : 1 en 2

Meer over Agenda

Mannenvereniging en vrouwenvereniging

Aanvang 19:45 uur

19 dec2017
  • 19 december 2017 is er een gezamenlijke verenigingsavond met de vrouwen vereniging om het kerstfeest te gedenken. Dhr. J. de Geus hoopt dan een inleiding te verzorgen.
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: