• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Agenda

Mannenvereniging en vrouwenvereniging

Aanvang 19:45 uur

19 dec2017
  • 19 december 2017 is er een gezamenlijke verenigingsavond met de vrouwen vereniging om het kerstfeest te gedenken. Dhr. J. de Geus hoopt dan een inleiding te verzorgen.
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: