• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
  • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Agenda

Mannenvereniging en vrouwenvereniging

Aanvang 19:45 uur

19 dec2017
  • 19 december 2017 is er een gezamenlijke verenigingsavond met de vrouwen vereniging om het kerstfeest te gedenken. Dhr. J. de Geus hoopt dan een inleiding te verzorgen.
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: