• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

Ouderen en alleenstaanden contactmiddag

1 x per maand op woensdagmiddag Inloop om 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur

15 nov2017

1 x per maand op woensdagmiddag

Inloop om 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: