• " Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt " 2 Timothëus 2 : 8a
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe " Johannes 3 : 16

Meer over Agenda

Ouderen en alleenstaanden contactmiddag

1 x per maand op woensdagmiddag Inloop om 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur

14 feb2018

1 x per maand op woensdagmiddag

Inloop om 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: