• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

Ouderen en alleenstaanden reisje

Ouderen en alleenstaanden reisje

23 mei2018

We vetrekken om 09.00 uur vanuit de Rehobôthkerk. Voor vertrek houden we om 08.45 uur de dagopening.
Het comité

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: