• " Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt " 2 Timothëus 2 : 8a
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe " Johannes 3 : 16

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging houdt Stamppotmaaltijd

Stamppotmaaltijd voor de hele gemeente t. b. v. opleiding predikanten HHK. Opgave bij Nelleke de Waard  489755 of n.dewaard@kliksafe.nl    

02 feb2018

Stamppotmaaltijd voor de hele gemeente t. b. v. opleiding predikanten HHK.

Opgave bij Nelleke de Waard  489755 of n.dewaard@kliksafe.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: