• " Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden
    "
    H.C. Zondag 5 v/a 12 en 13
  • " Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis " Kolossenzen 4 : 12 en 13a

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging houdt Stamppotmaaltijd

Stamppotmaaltijd voor de hele gemeente t. b. v. opleiding predikanten HHK. Opgave bij Nelleke de Waard  489755 of n.dewaard@kliksafe.nl    

02 feb2018

Stamppotmaaltijd voor de hele gemeente t. b. v. opleiding predikanten HHK.

Opgave bij Nelleke de Waard  489755 of n.dewaard@kliksafe.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: