• " En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. " Deuteronomium 6 : 7
  • " Waaruit kent gij uw ellende?
    Uit de wet Gods. "
    H.C. Zondag 2

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging houdt Stamppotmaaltijd

Stamppotmaaltijd voor de hele gemeente t. b. v. opleiding predikanten HHK. Opgave bij Nelleke de Waard  489755 of n.dewaard@kliksafe.nl    

02 feb2018

Stamppotmaaltijd voor de hele gemeente t. b. v. opleiding predikanten HHK.

Opgave bij Nelleke de Waard  489755 of n.dewaard@kliksafe.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: