• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging Matthanja

Ochtend en avondvergadering Bijbelstudie 7   Schild des geloofs

09 jan2018

Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 7   Schild des geloofs

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: