• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging Matthanja

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie met verkooptafel en collecte voor dat doel

06 feb2018

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente

Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie

met verkooptafel en collecte voor dat doel.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: