• " En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter zijde, en een aan Zijn linker zijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: " Markus 15 : 27 en 28
  • " Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. " 1 Johannes 3 : 1 en 2

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging Matthanja

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie met verkooptafel en collecte voor dat doel

06 feb2018

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente

Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie

met verkooptafel en collecte voor dat doel.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: