• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging Matthanja

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie met verkooptafel en collecte voor dat doel

06 feb2018

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente

Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie

met verkooptafel en collecte voor dat doel.

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: