• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
  • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging Matthanja

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie met verkooptafel en collecte voor dat doel

06 feb2018

Gezamenlijke Jaarvergadering met de gemeente

Ds. G.J. Blankers over zijn werk in Syrie

met verkooptafel en collecte voor dat doel.

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: