• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
  • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging en mannenvereniging

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

26 mrt2018

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging

SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: