• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging en mannenvereniging

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

26 mrt2018

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging

SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: