• " En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter zijde, en een aan Zijn linker zijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: " Markus 15 : 27 en 28
  • " Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. " 1 Johannes 3 : 1 en 2

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging en mannenvereniging

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

26 mrt2018

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging

SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: