• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging Matthanja

Ochtend en avondvergadering Bijbelstudie 4    De lendenen omgord

07 nov2017

Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 4    De lendenen omgord

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: