• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Gemeenteleven

Zondagschool "Benjamin"

Beste jongens en meiden,

Heb je weleens van onze zondagsschool gehoord? Deze wordt (bijna) elke zondagmiddag gehouden in onze kerk.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar komen bij elkaar in verschillende groepen. We zingen en lezen uit de bijbel en er wordt altijd een Bijbelverhaal verteld. Het is fijn om met elkaar te praten over de Heere God.

Ook vieren we elk jaar het Kerstfeest met onze ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden in de kerk. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan ook een keer bij ons langs! 
Je bent van 14.00 - 15.00 uur van harte welkom! 
Heb je nog vragen? Dan kun je terecht bij Gerda van Wezel, telefoonnummer 0187- 485900.

We zien er naar uit je te ontmoeten!

Hartelijke groeten, namens alle meesters en jufs,
Zondagsschool Benjamin

Marco in ´t Veld (vicevoorzitter en penningmeester)
Lindelaan 6
3241 BK  Middelharnis
tel. 0187-632033

Gerda van Wezel (secretaresse)
Ring 5
3241 CR Middelharnis
tel. 0187-485900

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: