• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
 • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2017-2018  van de mannenvereniging: “Daniël” deel te nemen.

In het seizoen 2017-2018 behandelen we het bijbelboek : “Hebreën”. Door leden wordt een inleiding gemaakt. Deze wordt voor de pauze gelezen, daarna houden we pauze met koffie of thee, waarna de discussie over de gehouden inleiding in behandeling komt. Het maken van een inleiding is geen verplichting, hoewel het als zeer leerzaam wordt ervaren als er een inleiding gemaakt word. Ook behoeft de inleider niet op alle vragen een antwoord te weten. Een ieder heeft hierin zijn inbreng. (Jonge) mannen vanaf ongeveer 20 jaar tot mannen van in de 90 jaren worden uitgenodigd de avonden te bezoeken. Deze avonden worden als zeer leerzaam en nuttig ervaren.

Vergaderdata

De vergaderdata zijn D.V. als volgt:

 • 2, 16 en 30 oktober;
 • 13 en 27 november;
 • 11 december;
 • 19 december (samen met vrouwenvereniging);
 • 8 en 22 januari;
 • 5 en 19 februari;
 • 5 en 19 maart;
 • 27 maart (samen met vrouwenvereniging)
 •  

Onderwerpen en inleiders

 • De eerste avond:    2 oktober 2017 hoopt dhr. J. van Hoorn een inleiding te houden over het onderwerp: Israël een lastige steen;
 • De tweede avond: 16 oktober 2017 hoopt dhr. P. Looij, Hebreën 1 in te leiden;
 • De derde avond:    30 oktober 2017 hoopt dhr. Joh. Blonk, Hebreën 2 in te leiden;
 • De vierde avond:    13 november 2017 hoopt dhr. K. Nelis, Hebreën 3 in te leiden;
 • De vijfde avond:      27 november 2017 hoopt dhr. F. van Seters Hebreën 4 in te leiden;
 • 19 december 2017 is er een gezamenlijke verenigingsavond met de vrouwen vereniging om het kerstfeest te gedenken. Dhr. J. de Geus hoopt dan een inleiding te verzorgen.

 

Voor de overige avonden worden nog inleiders gezocht.

De avonden zijn leerzaam, zeer zeker ook voor de jongeren uit onze gemeente. Dus roep ik u allen, jonge en oudere mannen, op deze verenigingsavonden te bezoeken tot eer van de Heere en tot stichting van onze zondaarszielen.

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

De 1e voorzitter is:
dhr. P. Looij
Staakweg 123
3247 BV Dirksland
Tel:0187-611693
E: p-looij@kpnplanet.nl

De 2e voorzitter is:
Dhr. J.M. Blonk
Maannezee 9
3247 XN Dirksland
Tel:0187-602257
E: blonkjm@solcon.nl

De secretaris is:
Dhr. W. Donkersloot
Westelijke Achterweg 27
3245 BJ Sommelsdijk
Tel: 0187-483136
E: wido137@gmail.com

De penningmeester is:
Dhr. J.A. Nelis
Kortewegje 28
3245 XM Sommelsdijk
Tel: 0187-483650
E: ko.en.corrie@kpnplanet.nl

De algemeen adjunct is:
Dhr. F. van Seters
Pluvier 61
3245 TD Sommelsdijk
Tel: 0187478873
E: fvanseters@kliksafe.nl

 

 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: