• " En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: " MattheĆ¼s 27 : 45 en 46
 • " Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, " Jesaja 50 : 10

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2017-2018  van de mannenvereniging: “Daniël” deel te nemen.

In het seizoen 2017-2018 behandelen we het bijbelboek : “Hebreën”. Door leden wordt een inleiding gemaakt. Deze wordt voor de pauze gelezen, daarna houden we pauze met koffie of thee, waarna de discussie over de gehouden inleiding in behandeling komt. Het maken van een inleiding is geen verplichting, hoewel het als zeer leerzaam wordt ervaren als er een inleiding gemaakt word. Ook behoeft de inleider niet op alle vragen een antwoord te weten. Een ieder heeft hierin zijn inbreng. (Jonge) mannen vanaf ongeveer 20 jaar tot mannen van in de 90 jaren worden uitgenodigd de avonden te bezoeken. Deze avonden worden als zeer leerzaam en nuttig ervaren.

Vergaderdata

De vergaderdata zijn D.V. als volgt:

 • 2, 16 en 30 oktober;
 • 13 en 27 november;
 • 11 december;
 • 19 december (samen met vrouwenvereniging);
 • 8 en 22 januari;
 • 5 en 19 februari;
 • 5 en 19 maart;
 • 27 maart (samen met vrouwenvereniging)
 •  
 • De avonden beginnen om 19:45 uur.

Onderwerpen en inleiders

 • vergaderavonden: te behandelen bijbelgedeelte: inleider:
  02okt. Israel, een lastige steen J. van Hoorn
  16okt. Hebreeën 1 P. Looij
  30okt. Hebreeën 2 J. Blonk
  13nov. Hebreeën 3 K. Nelis
  27nov. Hebreeën 4 F. van Seters
  11dec. Hebreeën 5 W.Donkersloot
  19dec. Kerstavond met vr. vereniging J. de Geus
  08jan. Hebreeën 6 H.J. van Rossum
  22jan. Hebreeën 7  
  05febr. Hebreeën 8 R. Rodenburg
  19febr. Hebreeën 9  
  05mrt. Hebreeën 10 D.J. Buijze
  19mrt. Hebreeën 11  
  26mrt. Paasavond SDOK en vr. vereniging.   
 •  
 • De avonden zijn leerzaam, zeer zeker ook voor de jongeren uit onze gemeente. Dus roep ik u allen, jonge en oudere mannen, op deze verenigingsavonden te bezoeken tot eer van de Heere en tot stichting van onze zondaarszielen.

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

De 1e voorzitter is:
dhr. P. Looij
Staakweg 123
3247 BV Dirksland
Tel:0187-611693
E: p-looij@kpnplanet.nl

De 2e voorzitter is:
Dhr. J.M. Blonk
Maannezee 9
3247 XN Dirksland
Tel:0187-602257
E: blonkjm@solcon.nl

De secretaris is:
Dhr. W. Donkersloot
Westelijke Achterweg 27
3245 BJ Sommelsdijk
Tel: 0187-483136
E: wido137@gmail.com

De penningmeester is:
Dhr. J.A. Nelis
Kortewegje 28
3245 XM Sommelsdijk
Tel: 0187-483650
E: ko.en.corrie@kpnplanet.nl

De algemeen adjunct is:
Dhr. F. van Seters
Pluvier 61
3245 TD Sommelsdijk
Tel: 0187478873
E: fvanseters@kliksafe.nl

 

 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: