• " En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter zijde, en een aan Zijn linker zijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: " Markus 15 : 27 en 28
  • " Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. " 1 Johannes 3 : 1 en 2

Lidmatenkring

Met ingang van het nieuwe winterseizoen 2017-2018 starten we een lidmatenkring, een nieuwe naam voor de vervolgcatechese. De kring is bedoeld voor hen die onlangs of eerder Geloofsbelijdenis aflegden en zich nader willen verdiepen in de rijkdom vanuit het Woord van God. De bedoeling is om aan de hand van een Bijbels thema of Bijbelboek interactief deel te nemen aan deze kring. Onze pastoraal medewerker, kand. M. Diepeveen, is bereid gevonden deze kring te gaan leiden. Alle lidmaten, van alle leeftijden, zijn hartelijk welkom! De avonden beginnen met koffie én om 19.30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: