• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
  • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Morgendienst
24 dec2017

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Visser

Middagdienst
24 dec2017

16:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J. Joppe

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

10:00 uur, Dienst

lees meer

Zondagsschool

Morgendienst
31 dec2017

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. K. ten Klooster

Middagdienst
31 dec2017

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Morgendienst
01 jan2018

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Morgendienst
07 jan2018

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P.C. Hoek

Middagdienst
07 jan2018

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. H. de Greef

morgendienst
14 jan2018

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
14 jan2018

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Morgendienst
21 jan2018

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
21 jan2018

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. N. den Ouden

Middagdienst
28 jan2018

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Morgendienst
28 jan2018

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: