• " Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden
    "
    H.C. Zondag 5 v/a 12 en 13
  • " Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis " Kolossenzen 4 : 12 en 13a

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst, Bed. Heilige Doop

Dienst

12 nov2017 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 - 9   Tekst: Deuteronomium 6: 7
Thema: Verbondsroeping
Punten: 1. Uw hart      2. Uw woorden     3. Uw leven

Vragen
1. (Voor kinderen) 
a. Wat betekent het voor jou dat dat je gedoopt bent?
b. Vraag eens aan jouw ouders wat dat voor hen betekent. 
2. Mozes spreekt over inscherpen en spreken.
a. Waarvan moet worden gesproken en hoe kan dat worden ingescherpt?
b. Wat is de lijn vanuit dit gedeelte naar Christus?
3. Er zijn altijd momenten waarop ouders kunnen spreken/onderwijzen. 
a. Voor ouders/jongeren/kinderen: Ga samen eens na welke momenten dat kunnen zijn.
b. Wat zegt het voor ons allen dat de hele gemeente een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van kinderen van de gemeente?
4. Het spreken van ouders heeft ook alles te maken met hun leven.
a. Als u dit met meerdere personen bespreekt: vraag eens wat de ander van de dienst van de Heere in uw/jouw leven merkt. 
b. Wat zegt dat voor ons allen ten aanzien van de kinderen van de gemeente?

Om over na te denken

(J.R. Beeke, Aangaande mij en mijn huis, het geloof gestalte geven in het gezin):
Een kind tot Christus leiden is een reis -gewoonlijk een lange reis- waarin u volledig afhankelijk bent van de Geest van Christus. U kunt de bekering van uw kinderen niet bewerkstellingen; dat kan alleen de Heilige Geest. Onze hoop is daarin gelegen, dat het de soevereine heilige Geest evenzeer behaagt om kinderen van het verbond te bekeren, als het de Vader behaagt van generatie op generatie mensen zalig te maken en het de Zoon behaagt om hen tot Zich te laten komen. De soevereine, verkiezende genade van de Drie-enige God is altijd de hoofdoorzaak van de bekering van onze kinderen. Het behaagt God deze uit te werken door de hiervoor aangewezen middelen der genade. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde en leidt ons tot Christus en de paden der heiligheid. Dezelfde Geest is ook getrouw om ons te troosten, te onderwijzen en te leiden in het overdragen van het Evangelie en dit vruchtbaar te maken. Het vertrouwen op de Heilige Geest zal ons helpen om gevoeliger te worden voor de geestelijke behoeften van onze kinderen en voor onze onmogelijkheden. Hij zal ons dan voorzien met meer wijsheid en geduld dan wanneer we onze kinderen in eigen kracht proberen te bekeren. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: