• " Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt " 2 Timothëus 2 : 8a
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe " Johannes 3 : 16

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst, Voorb. Heilig Avondmaal

Dienst

18 feb2018 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Mattheüs 26: 57 - 68    Tekst: Mattheüs 26: 63a
 
Thema en punten
Maar Jezus zweeg…  1. Verrassende stilte    2. Sprekende stilte    3. Gouden stilte 
 
Vragen:
1. (Voor de kinderen) Vals beschuldigen is erg. Toen en nu. Jezus zei niets. 
a. Waarom zei Hij niets? 
b. Waarom is het wel nodig dat wij het thuis of op school vertellen als we vals beschuldigd/gepest worden? 
2. Jezus zwijgen spreekt toch. Waarom?
3. Het spreekwoord luidt: ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’. 
a. Is dat altijd zo? 
b. Waarom is Jezus’ zwijgen hier wel goud? 
 

Om verder over na te denken: 

Christus zegt over het Heilig Avondmaal: Doet dat tot Mijn gedachtenis. Dat gedenken is meer dan alleen terugdenken, maar heeft ook iets van ‘opnieuw toevertrouwen’ in zich. Een hartelijk gedenken dus. Maar dat is niet alleen iets rondom het Heilig Avondmaal. Dat gedenken/overdenken van Zijn lijden is steeds nodig. Wat een zegen dat we er in deze lijdenstijd in het bijzonder op gewezen worden.  
 
Stelling: ‘Echt overdenken/gedenken van Christus’ lijden kan alleen: 
a. in het besef van de diepe schuld, die dit lijden nodig maakte 
b. in het toevlucht nemen tot de grondeloze liefde van de drie-enige God.’ 
 
(F.W. Krummacher schrijft daarover: dat wij:
i.   ondanks de wereld en de hel, naar Zijn Kruis heentreden. 
ii.  de met tranen natgemaakte bladen van het ‘boek van onze schuld’ voor Hem openleggen. 
iii. op onze knieeën om erbarming roepen.
iv. de grote vergeving van de zonde in het bloed van het Lam aangrijpen en ons onbepaald en geheel overgeven aan de met doornen gekroonde Koning, opdat Hij de band van de vloek én ook de band van het vlees en de wereld losmake. 
Pas hierna mogen wij met een goed geweten zeggen: ‘Wij hebben het Lijden met aandacht herdacht.’)
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: