• " Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden
    "
    H.C. Zondag 5 v/a 12 en 13
  • " Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis " Kolossenzen 4 : 12 en 13a

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

26 nov2017 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Markus 6: 1 - 6   Tekst: vers 6 
Thema: Jezus komt….. en Hij gaat
Punten: 1. Ontzetting   2. Ergernis    3. Verwondering
 
Vragen
1. (Voor kinderen): Het is vandaag eeuwigheidszondag. Waarom is het zo belangrijk om stil te staan bij de eeuwigheid? Wat heeft de geschiedenis van vanmorgen daarmee te maken?
2. Waaruit bestaat de ergernis van de mensen uit Nazareth? Hoe kunnen we dat bij onszelf ook terugvinden? 
3. De Heere Jezus vertrekt weer. Waarom is dat zo erg? Kan dat bij ons ook gebeuren? 
4. a. Wat heeft het ons te zeggen dat Jezus daar weinig/geen kracht kon doen? 
     b. Waarom verwonderde Jezus Zich over hun ongeloof?
   

Om over na te denken (J.C. Ryle)

We kunnen nooit waakzaam genoeg zijn tegen ongeloof. Het is de oudste zonde in de wereld. Het begon in de hof van Eden. Eva luisterde naar de beloften van de duivel in plaats van dat zij Gods woorden geloofde (u zult sterven). 
Het is de meest destructieve zonde van alle zonden in haar gevolgen. Het ongeloof
- bracht de dood in de wereld.
- Hield Israël veertig jaren uit Kanaän.
- maakt in het bijzonder de hel vol: Hij die niet gelooft, zal verloren gaan.
Het is de meest dwaze van alle zonden. Het ongeloof zorgt ervoor dat mensen
- de helderste bewijzen ontkennen.
- de ogen sluiten voor het duidelijkste getuigenis.
- en in plaats daarvan leugens geloven. 
Het ergste van alles: het is de meest algemene zonde in de wereld. 
Duizenden zijn hieraan schuldig aan iedere kant. In belijdenis zijn ze christenen. Ze weten niets van Pain of Voltaire (filosofen). Maar in praktijk zijn ze echt ongelovigen. Ze geloven niet onvoorwaardelijk de Bijbel en ontvangen Christus niet als hun Zaligmaker. Laten we onze eigen harten nauwkeurig bewaken met betrekking tot de zaak van het ongeloof. Het hart en niet het hoofd, is de zetel van deze duistere kracht. Het is niet de vraag naar bewijs en evenmin de moeilijkheden in de christelijk leer, die mensen ongelovigen maakt. Het gaat om de wil. Ze hebben de zonde lief. Ze zijn gehuwd met de wereld. In deze toestand ontbreekt het nooit aan specifieke redenen om hun wil te bevestigen. Het ootmoedige, kinderlijke hart is het hart dat gelooft. Laat ons voortgaan onze harten te bewaken, ook nadat we hebben geloofd. De wortel van ongeloof wordt nooit helemaal vernietigd. We hoeven alleen het waken en bidden maar na te laten, of het ongeloof zal snel opspringen. Geen gebed is zo belangrijk als dat van de discipelen: ‘Heere, vermeerder ons het geloof.’
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: