• " Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden
    "
    H.C. Zondag 5 v/a 12 en 13
  • " Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis " Kolossenzen 4 : 12 en 13a

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

17 dec2017 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Jesaja 51: 1 – 8    Tekst: Jesaja 51: 4 – 6 
 
Thema: Als alle lichten doven….  Luister!  
1. Gegronde hoop    2. Eeuwige hoop
 
Vragen
1. (Voor kinderen): Waarom benadrukt de Heere: Luister naar Mij? Wat zegt dat ons? 
2. Er is een verband tussen deze tekst en de tekst van vorige week zondagavond (Jesaja 50: 10)?  
a. Welk? 
b. Wat is de troost? 
3. De tekst spreekt steeds over Gods gerechtigheid. 
a. Wat heeft dat met advent te maken? 
b. Waarom is de christelijke hoop een gegronde hoop?
c. Wat is de tegenstelling met alle hoop buiten God, volgens vers 6?
d. Wat/Wie is uw/jouw hoop? Wat is daarmee uw toekomst?
 

Om over na te denken (van Kohlbrugge – uit: Aangevochten geloof van dr. A. de Reuver):

‘Daar giet Hij Zijn liefde als een stroom in het verslagen hart uit, zodat men van God en Zijn heerlijkheid vol wordt door die overstroming van de Heilige Geest. Dan voelt men dat de Vader en de Zoon woning gemaakt hebben in het hart en zie, alle smart is geweken. Het is door deze Geest dat God het hart in het geloof bevestigd, zodat men met beide handen de volheid aangrijpt waarin men volmaakt is, of met een smachtend hart iedere druppel van troost als het ware verslindt. 
Aan de liefdevolle woorden van Gods beloften proeft en smaakt men
Zijn waarheid en trouw, 
Zijn vaderlijke zorg over ons. 
En daaraan wordt men wel gewaar dat Hij onze machteloosheid en troosteloosheid evenzeer ter harte neemt als Hij de overmoed en aanmatiging van onze vijanden kent. In Zijn toezeggingen toont Hij ons met Zijn goddelijke overredingskunst en meer dan vaderlijke liefde bij al onze ongelovigheid en vreesachtigheid, dat al het woeden en woelen van zonde, dood, duivel en hel in de grond niets te betekenen heeft. Bij zulke vertroostingen wordt men wel gewaar dat Zijn waarheid vaststaat en alleen waarheid zal blijven. Zo rust het ‘nochtans’ op Gods beloften en het heeft daarin een vaste grond, die van geen wankelen weet.’
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: