• " Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden
    "
    H.C. Zondag 5 v/a 12 en 13
  • " Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis " Kolossenzen 4 : 12 en 13a

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst, Voorb. Heilig Avondmaal

Dienst

03 dec2017 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Jesaja 8: 23 – 9: 6    Kerntekst: Jesaja 9: 1 
Thema: In duisternis: Licht! 
Punten: 1. Ondoordringbaar duister    2. Wonderlijk Licht 
 
Vragen
1. (Voor kinderen): Welke woorden passen bij duisternis en bij licht en waarom?
 
            DUISTERNIS                                LICHT 
 
2. De tekst spreekt over duisternis en schaduw van de dood. 
    a. Hoe zien we dat terug in de wereld om ons heen? 
    b. Wat zegt dat over de duisternis van ons hart?
    c. Waarom is die duisternis ondoordringbaar? 
3. a. Waarom is het licht/Licht waarvan de tekst spreekt zo wonderlijk?
    b. Wat heeft het lied hieronder daarmee te maken? Trek ook een lijn naar het Heilig Avondmaal
4. Stelling: Voorbereiding op het Heilig Avondmaal is hetzelfde als voorbereiding op de eeuwigheid. Waarom wel/niet?
 

Om over na te denken en te zingen

1
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.
2
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
3
Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.
4
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des rechters troon,-
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: