• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Kerkdiensten

2 Kronieken 16 : 10

16:30 uur, Avonddienst

Ds. J.W. van Estrik

download 12.4MB
06 aug2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: