• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Kerkdiensten

Efeze 3 : 8, (bevestiging Ds. A. Kos)

14:30 uur, Dienst

Ds. K.J. Kaptein

download 13.2MB
04 okt2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: