• " En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter zijde, en een aan Zijn linker zijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: " Markus 15 : 27 en 28
  • " Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. " 1 Johannes 3 : 1 en 2

Meer over Kerkdiensten

H.C. Zondag 6 v/a 19

17:00 uur, Avonddienst

Ds. A. Kos

download 12.8MB
18 feb2018
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: