• " En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. " Deuteronomium 6 : 7
  • " Waaruit kent gij uw ellende?
    Uit de wet Gods. "
    H.C. Zondag 2

Meer over Kerkdiensten

Handelingen 8 : 34 en 35 (Dankdag)

14:30 uur, Dienst

Ds. A. Kos

download 11.0MB
01 nov2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: