• " En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. " Deuteronomium 6 : 7
  • " Waaruit kent gij uw ellende?
    Uit de wet Gods. "
    H.C. Zondag 2

Meer over Kerkdiensten

Hebreeën 13 : 14

17:00 uur, Avonddienst

Ds. H. Verheul

download 12.2MB
09 okt2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: