• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Kerkdiensten

Job. 19 : 25 t/m 27

16:00 uur, Avonddienst

Ds. D. Zoet

download 13.3MB
30 apr2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: