• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
  • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Kerkdiensten

Job. 19 : 25 t/m 27

16:00 uur, Avonddienst

Ds. D. Zoet

download 13.3MB
30 apr2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: