• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Kerkdiensten

johannes 16 : 7 t/m 11

09:30 uur, Ochtendienst

Ds. K.J. Kaptein

download 12.7MB
07 mei2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: