• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Kerkdiensten

Johannes 18 : 4

17:00 uur, Avonddienst

Ds. B.D. Bouman

download 12.6MB
12 mrt2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: