• " Doch Jezus zweeg stil. " MattheĆ¼s 26 : 63a
  • " Waaruit weet gij dat?
    Uit het Heilig Evangelie,hetwelk God zelf eerstelijk in het Paradijs heeft geopenbaard ,
    "
    H.C. Zondag 6 v/a 19

Meer over Kerkdiensten

Kolossenzen 4 : 12 en 13a, (H) Bev. ambtsdragers

09:30 uur, Ochtendienst

Ds. A. Kos

download 14.6MB
14 jan2018
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: