• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Kerkdiensten

Lukas 13 : 24

09:30 uur, Ochtendienst

Ouderling J.G. van Eck

download 12.4MB
17 sep2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: