• " Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden
    "
    H.C. Zondag 5 v/a 12 en 13
  • " Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis " Kolossenzen 4 : 12 en 13a

Meer over Kerkdiensten

Lukas 2 : 6 en 7, 1e Kerstdag

09:30 uur, Doopdienst

Ds. A. Kos

download 12.5MB
25 dec2017
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: