• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
  • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Kerkdiensten

Markus 16 : 2 t/m 4, 1e Paasdag

09:30 uur, Dienst

Ds. K. ten Klooster

download 11.9MB
16 apr2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: