• " En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. " Deuteronomium 6 : 7
  • " Waaruit kent gij uw ellende?
    Uit de wet Gods. "
    H.C. Zondag 2

Meer over Kerkdiensten

Mattheus 8 : 24 t/m 26

09:30 uur, Ochtendienst

Knd L.G. de Deugd

download 12.0MB
29 okt2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: