• " En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: " Mattheüs 27 : 45 en 46
  • " Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, " Jesaja 50 : 10

Meer over Kerkdiensten

Mattheüs 9 : 9

16:00 uur, Avonddienst

Ds. D. Zoet

download 13.3MB
13 aug2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: