• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Kerkdiensten

Psalm 90 : 1 b

17:00 uur, Avonddienst

Ds. C. Gielen

download 12.3MB
17 sep2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: