• " En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. " Deuteronomium 6 : 7
  • " Waaruit kent gij uw ellende?
    Uit de wet Gods. "
    H.C. Zondag 2

Meer over Kerkdiensten

Richteren 7 : 9 t/m 15

09:30 uur, Ochtendienst

Knd T.A. Bakker

download 13.3MB
05 nov2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: