• " En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: " MattheĆ¼s 27 : 45 en 46
  • " Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, " Jesaja 50 : 10

Meer over Kerkdiensten

Spreuken 9 : 1 t/m 3, (VBHA)

09:30 uur, Ochtendienst

Ds. K. ten Klooster

download 12.4MB
03 sep2017
  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: