• " En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: " MattheĆ¼s 27 : 45 en 46
  • " Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, " Jesaja 50 : 10

Meer over Nieuws

Het Kruispunt

jdgeus@solcon.nlHet Kruispunt is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis/Sommelsdijk. Het verschijnt eens per maand.

Redactie:

C. Westerbeke, J. de Geus, J. v.d. Groef, J. van Broekhoven.

Kopij kan ingeleverd worden bij dhr. J. de Geus Langeweg 108 te Middelharnis, e-mailadres: jdgeus@solcon.nl

Archief

 

96 Kruispuntdecember-januari 2017/18
95_Het_Kruispunt-november_2017
94_Het_Kruispunt-oktober_2017
 

Jeugdpagina Kleurplaten

Klik hier onder op

Kleurplaat_kerst
Kleurplaat

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: