• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Nieuws

Het Kruispunt

Het Kruispunt is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis/Sommelsdijk. Het verschijnt eens per maand.

Redactie:

C. Westerbeke, J. de Geus, J. v.d. Groef, J. van Broekhoven.

Kopij kan ingeleverd worden bij dhr. J. de Geus Langeweg 108 te Middelharnis, e-mailadres: jdgeus@solcon.nl

Archief

 


94_Het_Kruispunt-oktober_2017
93_Het_Kruispunt_juli_t-m_september_2017
 

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: