• " En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. " Deuteronomium 6 : 7
  • " Waaruit kent gij uw ellende?
    Uit de wet Gods. "
    H.C. Zondag 2

Meer over Nieuws

Parkeren

30 oktober 2017

Zoals u wellicht al heeft gezien geldt een verbod voor het parkeren voor de kerk. Dit verbod geldt zowel 's zondags als door de week. Wij verzoeken de gemeenteleden dit verbod te respecteren.

Een ander punt betreft het parkeren bij het parkeerterrein bij De Staver. Als wij onze auto's daar zetten tijdens onze diensten, kunnen gebruikers van De Staver daar uiteraard niet staan. Dat leidt weer tot parkeerproblemen in de omgeving, als gevolg waarvan de politie al diverse keren moest waarschuwen of bekeuren. Door de gebruikers van De Staver is opnieuw verzocht of wij (als niet-gebruiker van De Staver) onze auto's daar zo min mogelijk willen parkeren. Daarom de oproep om parkeren bij De Staver zo veel mogelijk te vermijden en te parkeren op ons eigen terrein of bij de Rabobank.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: