• " En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: " MattheĆ¼s 27 : 45 en 46
 • " Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, " Jesaja 50 : 10

Meer over Nieuws

Nieuws

 • Kerstfolderactie 23 december

  De gebruikelijke kerstfolderactie zal dit jaar op D.V. 23 december plaats vinden.

  lees meer
 • Oliebollenactie (bestellen uiterlijk 26-12)

  Heerlijke oliebollen eten zonder dat u de rommel ervan hebt en bovendien op deze manier de kerk steunen?  

  lees meer
 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: