• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Nieuws

Startdag jeugd

29 september 2018

Hallo jongens en meiden, jullie willen vast wel weten wat er handig is om alvast te weten…... Nou het gaat over de startdag van het winterwerk!

Nu denk je misschien: dat duurt toch nog heel lang, maar we zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor deze dag.
En omdat we het heel fijn zouden vinden als er veel kinderen kunnen komen (vanaf groep 4 tot en met groep 8) willen we jullie alvast laten weten wanneer de startdag zal zijn, zodat jullie hier rekening mee kunnen houden.
We hopen de startdag dit jaar te houden op DV zaterdag 29 september.
Later krijgen jullie hiervoor nog een echte uitnodiging en hoor je meer.
Jij komt toch zeker ook??!!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: