• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Nieuws

Foto's volleybaltoernooi

Wat ontzettend leuk dat er zo veel animo was voor het gemeente volleybaltoernooi op zaterdagavond 19 mei j.l. in de Staver! De opbrengst was ten bate van het werk dat familie Breen gaat doen voor MAF. 

In dit fotoalbum nog een terugblik op deze fijne avond.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: