• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Wie zijn wij?

Gebruik kerkgebouw

Buiten het reguliere gebruik van ons kerkgebouw is het mogelijk om, tegen een redelijke vergoeding, voor privédoeleinden gebruik te maken van één of meerdere zalen. Privédoeleinden kunnen bijvoorbeeld een verjaardagspartij of een receptie zijn. Maar ook verenigingen en/of stichtingen van buiten de gemeente kunnen gebruik maken van ons gebouw en de beschikbare faciliteiten. Dit kan overigens alleen onder strikte vooraf bepaalde voorwaarden. De betaalde vergoeding komt volledig ten goede van de kerkvoogdij. Informatie op te vragen bij kerkvoogd dhr. C. Westerbeke. Reserveringen moeten en kunnen alleen worden gedaan bij: 
Dhr. C. Westerbeke
Potterweg 1
3241 LM Middelharnis
Tel. 0187-485094
E: c.westerbeke@kpnplanet.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: