• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Agenda

14:30 Afsluitdag JVK

Op zaterdag 21 mei DV hopen we met de JVK een afsluitdag te houden. Deze zal gehouden worden in de Shelter en ook de oppas voor de kinderen is aanwezig. 

21 mei2022

De inloop is vanaf 14.30 uur en we hopen aan het einde van de middag met elkaar te eten. Ook als je nog niet eerder op een JVK-avond bent geweest, ben je van harte welkom! Voor het eten zal om een kleine bijdrage gevraagd worden, waarover later zal worden gecommuniceerd. Opgeven kan tot 7 mei bij Pieter-Geert Wolfert, 0610847020. Graag ook vermelden als je gebruik wilt maken van de kinderoppas. We kijken uit naar een mooie en gezellige afsluiting van het seizoen.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit