• " O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! " Jesaja 40: 9 en 10
  • " vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! " Jesaja 40: 9

Meer over Agenda

14:30 Ouderen en alleenstaanden contactmiddag

Op donderdag 20 december hopen we weer een ouderen en alleenstaanden contactmiddag te houden.

20 dec2018

Dit is alweer de laatste middag van het jaar 2018. Wij nodigen u van harte uit om deze kerstmiddag bij te wonen. De middag wordt gehouden in een van de zalen van de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg te Sommelsdijk. We beginnen om 14.30 uur met inloop vanaf 14.00 uur. Deze middag zullen we de geboorte van Heere Jezus herdenken. We hopen weer velen te ontmoeten deze middag. In verband met de voorbereiding van de afsluitende
maaltijd verzoeken wij u zich aan te melden bij: Marlien van den Bos 486220

  • © hersteld hervormde kerk 2018